معرفی کتاب زندگی به روش 80/20

محسن مولایی نسب 8 سپتامبر 2015 0
همه ما می خواهیم تا با تلاش بیشتر به موفقیت روز افزون دست پیدا کنیم اما این اتفاق حاصل نمی شود مگر اینکه انتخاب های صحیحی داشته باشیم.
یکی از این انتخاب ها، انتخاب و انجام فعالیت های مهم با تاثیر بالایی است که به رغم تعداد اندک شان بیشترین تاثیر را در زندگی و آینده ما دارند.

کتاب زندگی به روش 80/20 نوشته ریچارد کخ به دو نظریه مهم زیر می پردازد

  • قانون تمرکز: کمتر بیشتر است
  • قانون پیشرفت: با تلاش کمتر می توان به نتایج بیشتر دست یافت

در نظریه اول، این اصل که 80 درصد نتایج تاثیرگذار بر زندگی ما حاصل 20 درصد فعالیت های ماست می پردازد و در نظریه دوم، این که چگونه می توان با کم به بیشتر دست یافت پرداخته و می گوید که چگونه می توان با فعالیت و تلاش کمتر نه تنها در امور مالی زندگی بلکه در دیگر امور نیز به موفقیت چشمگیر دست پیدا کنیم.

پاسخی بگذارید »

شما باید وارد شوید تا بتوانید کامنت بگذارید.