رویداد نوآوری

معرفی رويداد نوآوری پرش

رویداد چالش نوآوری انرژی های تجدید پذیر و پاک یک رویداد مسئله محور است که بر اساس مسائل و درک عمیق موجود در  فرصت های انرژی ایران و منطقه طراحی شده است . این رویداد بر اساس مدل پرش به شناسایی،ارائه راه حل ،نمونه سازی و بازاریابی ایده استارتاپی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و پاک خواهد پرداخت .

مدل پرش بر اساس بررسی مدل های موجود در ایران و با توجه به ساختار و سطح بلوغ اکوسیستم ایران طراحی و اجرا میگردد و تا کنون 7 رویداد پرش به صورت مسئله محور در حوزه های تخصصی برگزار شده است .در مدل پرش با تکیه بر اصل مشتری محوری و همدلی با مشتری ابزار های لازم برای شناخت و درک عمیق از مشتری در قالب کارگاههای عملی به شرکت کنندگان آموزش داده میشود و سپس از آنها خواسته میشود تا بر اساس چالش های واقعی مشاهده شده و با استفاده از ابزار های طراحی شده در شتابدهنده پرش به ارائه راه حل های نوآورانه در حوزه مورد نظر بپردازند.تفاوت اساسی رویداد پرش با رویداد های استارتاپی مشابه کاربردی بودن خروجی ها و عملیاتی بودن کامل محصولاتی است که روند صحیح اعتبار سنجی و ایجاد را طی کرده اند .

در اين رويداد فرآيند طراحی ،ساخت و آزمون راه حل های نوآورانه برای چالش های صنعتی و تبديل این راه حل ها  به يک مدل کسب و کار اعتبار سنجی شده به رقابت گذاشته می شود.تیم هایی مورد پذيرش قرار خواهند گرفت که هم در قالب تعريف  شرکت های غزال قرار گيرند و هم در جهت رفع چالش های صنعتی  و در راستای برنامه  هدف گیری شده 313  قرار گيرند.

  • برنامه تحول313  :

برنامه اول :مدیریت و توسعه  کاربرد داده در حوزه انرژی

برنامه دوم :فناوری ها و نوآوری های حوزه لجستیک

برنامه سوم :فناوری ها و نوآوری های حوزه تولید انرژی

برنامه چهارم :فناوری ها و نوآوری های حوزه بهینه سازی مصرف انرژی

برنامه پنجم :فناوری ها و نوآوری های حوزه ذخیره سازی انرژی

  • مراحل اجرایی رویداد پرش

رويداد نوآوری پرش  يک رويداد چهار روزه است که به تجاری سازی  راه حل های نوآروانه شرکت کنندگان و آمادگی آنان برای رويارويی با سرمايه گذاران واقعی کمک می نمايد.در اين رويداد شرکت کنندگان با صاحبان اصلی چالش های صنعتی مصاحبه های عمیق برای شناسایی و تعریف دقیق مسئله برگزار میکنند و پس از طراحی نقشه نیاز مشتری بازخورد اوليه مخاطبين خود را نسبت به صحت این نقشه دريافت می نمايند. پس از تایید نقشه،با بهره گیری از روش نوآوری باز نظام یافته، راه حل های نوآورانه برای چالش های ارائه میشود و با هدایت منتور ها راه حل ها به سمت یک طرح اولیه مفهومی جهت دهی میشوند. در نهایت راهکارهای برتر و عملیاتی تر که دارای اولویت بالاتری هستند انتخاب و فرآیند تشکيل تيم ها اجرا میشود. در ادامه تیم ها ضمن تمرين کار گروهی، بر روی نهایی سازی و ساخت نمونه اولیه واقعی از راه حل پیشنهادی خود تمرکز می نمايند.

در گام بعدی اين رويداد، کارگاه بازاریابی و مذاکره سرمایه گذاری  برگزار خواهد شد، در اين کارگاه تيم ها ياد می گيرند که چطور با کمترین هزینه محصولات اولیه خود را بازاریابی کرده و به سرمایه گذار عرضه کنند.

در هر بخش از این رویداد پس از کارگاه آموزشی، در يک فضای کار اشتراکی تيم ها، با کمک منتور ها (مربيان) حاضر، به فعاليت تيمی می پردازند.

در انتها و در مراسم اختتاميه، تيم ها با ارائه  نتیحه فعالیت های خود و میزان تطابق آن با خواست صاحب چالش اصلی ، مورد بررسی قرار خواهند گرفت و به تيم های برتر، سرمایه دوره پیش شتابد و فرصت حضور در دوره 6 هفته ای پیش شتابدهی اعطا خواهد شد .

مدل برگزاری رویداد بر مبنای تیم سازی، شناسایی تجربه مشتری ،شناسایی نیاز  و ایجاد نظام نوآوری برای ارائه راه حل مسئله و ارائه تکنیک های SMP  و ENV برای طراحی نمونه اولیه و بازار یابی کارآفرینانه پارتیزانی در قالب کارگاه و آموزش های عملی و آموزش های میدانی است .

عنوان شرح برنامه
پیش رویداد شماره یک

سه هفته قبل از رویداد

شامل مفهوم سازی کار تیمی و تمایز های آن از گروه و دسته است و روش ها و متدهای تیم سازی و فعالیت تیمی تشریح شده و اصول آن آموزش داده میشود و منابع مرتبط به آن معرفی میگردند .در پایان این پیش رویداد با برگزاری تست های تیپ های شخصیتی و تیم سازی افراد مناسب برای تیم های مربوط در رویداد شناسایی و تیم بندی صورت میگیرد. این تیم بندی ها بر اساس نیاز هر تیم به ساختار متوازن و متعادل انجام میگیرد.
پیش رویداد شماره دو

دو هفته قبل از رویداد

شامل مفهوم سازی و کار تیمی در خصوص تعریف مسئله و شناسایی دقیق ابعاد ان برای خلق ارزش است . در این مرحله ابزارهای طراحی شده توسط شتابدهنده پرش برای تعریف مسئله و شناسایی دقیق نیازهای مشتریان که میتواند منشا خلق ارزش باشند در اختیار افراد شرکت کننده که تیم بندی شده اند قرار میگیرد و ازانها خواسته میشوند تا برای روز رویداداصلی چند چالش را به خوبی مشاهده کرده و مسئله ان را با کمک مربیان مربوطه تعریف دقیق کنند.
پیش رویداد شماره سه

یک هفته قبل از رویداد

به توانمند سازی تیم ها با ابزار نوآوری نظام یافته اختصاص می یابد. نوآوری نظام یافته یکی از بهترین ابزار ها برای خلق راهکار های موثر برای چالش هایی است که در مرحله قبل مسئله مرتبط با انها تعریف شده است . تفاوت اساسی رویداد پرش با رویداد های مشابه در این مرحله است چون رویداد های مشابه ایده هایی که از فرایند طوفان مغزی و یا به صورت فردی امده اند را مورد بررسی و مدل سازی قرار میدهند اما رویداد پرش با استفاده از نوآوری نظام یافته سعی دارد تا مرحله آزمون فرضیات تجاری را در مرحله انتخاب ادغام کند .در این مرحله ابزار های مرتبط و منابع در اختیار شرکت کنندگان قرار میگیرد .
روز اول رویداد در روز اول رویداد پرش شرکت کنندکان در بخش صبحگاهی بر اساس تیپ های شخصیتی  تیم بندی شده و با استفاده از تکنیک های  طراحی شده شکل گیری میشوند در ادامه با اموزش بوم تجربه مشتری شرکت کنندگان وارد محیط عملی شده و اقدام به مشاهده عمیق مشتری و ترسیم نمودار تجربه مشتریان میکنند تا بتوانند وارد تعریف مسئله شوند.
روز دوم رویداد روز دوم با استفاده از ابزار نوآوری نظام یافته راه کارهای مناسب برای مسائل تعریف شده بدون اقدام سعی و خطا طراحی و آزمایش اولیه میشوند تا با نیاز مشتری همخوان و همراه باشند .این عمل موجب میشود تا فرایند نوآوری کوتاه شده و از ارائه محصولات زاویه دار با خواست مشتری پیشگیری میکند .
روز سوم رویداد در روز سوم با استفاده از ابزار های لازم شامل پرینتر های سه بعدی و یا ابزار های معمول بعد از برگزاری کارگاه تفکر طراحی بر اساس نیاز و مسئله تعریف شده نمونه اولیه به صورت MVP تولیدی میشود . در این روز سعی میشود تا روش های مختلف نمونه سازی و بهره گیری از حداقل امکانات موجود محیطی برای ساخت نمونه اولیه به مخاطبان آموزش داده شود .
روز چهارم رویداد در روز چهارم نمونه اولیه آماده شده بر اساس نیاز سنجی و فرایند نوآوری نظام یافته به مشتریان عرضه میشود و بازخورد های لازم از مشتریان دریافت میگردد و بازاریابی پارتیزانی با استفاده از اصول نوآوری نظام یافته طراحی میشود. در انتهای روز طی مراسمی داوری هر تیم صورت میگیرد و تیم ها از نظر میزان انحراف از نیاز مشتریان رتبه بندی میگردند.

 

آنچه شرکت کنندگان بايد بدانند:

  • شركت‌كنندگان بايد  دارای توانمند یهای کار گروهی، توانمندی های تخصصی در یکی از حوزه های فنی،مدیریت و بازاریابی و فروش باشند و ورود به  رویداد منوط به تایید این توانمندی ها توسط تیم برگزاری است .
  • شما در ابتدا با ارائه راهکارهای نوآورانه سعی میکنید تا مراحل اولیه چالش را به صورت فردی طی کنید اما در ادامه باید به یک تیم ملحق شوید .
  • در زمان تشکيل تيم برای پیشبرد نمونه سازی ، بايد ترکيب اعضای تيم ها به گونه ای باشد که اعضا مکمل یکدیگر بوده و از نظر تیپ ها و عملکرد تنساب داشته باشند.
  • تعداد اعضای تيم ها حداکثر 6 نفر می باشد.